Direnen Flormar işçilerine destek

Nakliyat-İş Sendikası tarafından, 14 gündür sendika yasağına karşı direnen Flormar işçilerine kitlesel olarak ziyaret yapıldı. Pankartlar, flamalar ve sloganalarla direniş alanına kadar yüründü.
Yayınlanma tarihi: 29 Mayıs 2018 Salı, 10:39
<video:983342>

Direniş yerinde Petrol-İş Genel Merkez yöneticileri ve Gebze Şube yöneticilerinden kısa bilgi aldıktan sonra, Nakliyat-İş Gebze Şube Başkanı Erdal Kopal bir konuşma yaparak, ‘’ Çoğunluğu kadın işçi olan Flormar’da 120 işçi Petrol-İş sendikasına üye olmuştur. Hak, hukuk tanımaz işveren tarafından işten çıkarılmıştır. Yıllarca çalışarak emek veren işçiler haklarını arayıp örgütlenince, Flormar işvereni sizleri baskı, tehdit ve işten atmayla engelleyeceklerini zannettiler. Bizler para babalarının bu adaletsiz çürümüş düzenlerine başkaldırmaya devam edecegiz. Nerede baskı, zulüm, haksızlık varsa orada mücadele edenler var olacak. Para babaları kârlarına kâr katarken bizlere ise iş cinayetleri sonucu ölümler, hak aranma sonucu işten atılmalar, işsizlik ve pahalılık cehennemi düşüyor. Ülkemizde en zengin %1’ in serveti toplam gelirin %53’ünü sahip.

"Mücadele ederek kazanağınıza inanıyoruz"

İş cinayetleri sonucu diğer illere göre toplam iş cinayetlerinin %72’si Kocaeli’de yaşanıyor. Aynı bölgede bu oran %28 ile Gebze’de yaşanmaktadır. Haklarını aradığı için 2017’de 2000’e yakın işçi işten atıldı. Gelir vergisi kesintisi sırlamasında Almanya’dan öndeyiz. Tüm bu adaletsiz gelir dağılımına, gelirin ve servetin paylaşımında adaletsizliğe ragmen direnenler ve mücadele ednler var. Örnegin Real Market işçileri 10 aydır OHAL yasaklarına ve polis baskılarına rağmen bıkmadan, usanmadan kararlılıkla mücadele ediyor. Hileli iflas sonucu tazminatları gaspedilen ve sarı sendikanın ihanetine ragmen Nakliyat-İş öncülügünde her AVM’yi METRO GROS ve MEDİAMARK mağazalarını eylem alanına çevirerek mücadelelerini önemli bir aşamaya getirmiştir. Selam olsun onurluca mücadele eden REAL işçilerine.

Başta Flormar’da direnen çoğunlugu kadın olan olmak üzere tüm işçi arkadaşlarımızın mücadelesinde işverenin tüm baskı ve işten atmalarına karşı yılmadan örgütlü gücünüzü daha da güçlendirerek kararlılıkla mücadele ederek kazanacağınıza inanıyoruz.” diyerek sözlerini bitirdi.

A+ A-