EMO'dan siyasi partilere çağrı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partilere çağrı yaparak, mühendislerin özlük haklarının geliştirilmesi ve işsizliğe karşı çözüm üretilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını istedi.
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2018 Perşembe, 15:33
EMO tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Siyasal iktidar tarafından 24 Haziran için seçim vaatleri açıklanırken, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi gibi kamu çalışanı bazı meslek gruplarının ek göstergelerinin artırılacağı dile getirilmiştir. Kamuda çalışanların lehine yapılacak iyileştirmeler elbette gereklidir ancak mühendis, mimar ve şehir plancılarının böyle bir girişimin dışında bırakılması kabul edilemez.”

“Bu durumun meslektaşlarımızın mağduriyetine yol açacağı da dikkate alınarak gerekli çalışmalar yürütülmelidir. Ek göstergenin 3,600 olarak sürdürülmesi imkansız hale gelmiştir. Kamu düzeninde eşit işe eşit ücret ilkesi esas alınmalı, belirli meslek grupları lehine düzenlemeler yapılırken diğer kamu çalışanlarının hakları da korunmalıdır. Seçim sonucunda iktidara hangi parti gelirse gelsin bu talebimizi sahiplenmeli ve tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde iyileştirmeler yapılmalıdır.
“Tüm dünyada hızla gelişen teknoloji ve Endüstri 4.0 karşısında Türkiye`nin pazar değil üreten bir ülke olabilmesi, siyasi ve ekonomik bağımsızlığı da ancak mühendislik ve mühendis emeğinin gerçek değerine ulaşması ile sağlanabilir.

“Meslek alanımızda bugün çok yüksek oranlara tırmanan işsizlik nasıl ciddi bir sorun olarak çözüm bekliyorsa, özel sektör ve kamuda çalışan üyelerimizin özlük haklarında yaşanan gerileme de aynı şekilde çözüm beklemektedir.

“24 Haziran seçimlerinin bu açıdan önemli olduğu inancıyla, tüm siyasi partileri mesleki hak ve yetkilerimizin geliştirilmesi ve meslektaşlarımıza yeni iş alanları açılması için çalışma yapmaya çağırıyoruz.”

EMO siyasi partilere yaptığı çağrıda kapsamında şu çalışmaların yapılmasını istedi:
- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile TMMOB arasında yaklaşık altı yıldır bir protokol çerçevesinde sürdürülen ve ücretli çalışan üyelerimiz adına önemli kazanımlardan olan asgari ücrete ilişkin protokolün, SGK tarafından tek taraflı feshedilmesi nedeniyle bu alanda artık kamusal denetim yapılamamaktadır. Üyelerimizin ücretlerinin SGK`ya eksik bildirimi, kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının gasp edilmesine yol açan bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Ayrıca mühendisler için belirlenen asgari ücret kamuda da dikkate alınmalıdır.

- Gelişen teknoloji ve gereksinimlere göre eğitim programları yenilenmeden ve yeterli altyapı oluşturulmadan, "her kente bir üniversite" sloganıyla mühendislik fakülteleri açılması nedeniyle, gelecek beş yılda meslek alanımızla ilgili üniversitelerden 40 bin meslektaşımız daha mezun olacaktır. Bu programsız çalışma işsizliğe de katkı yapmaktadır. EMO`nun 2016 yılında gerçekleştirdiği Mühendislik İstihdamı ve Mesleki Alan Araştırması, EMO üyesi mühendisler arasında işsizliğin yüzde 18.7`ye çıktığını ortaya koymuştur. Elektrik, elektronik, telekomünikasyon, biyomedikal gibi mühendislik alanlarında acilen eğitim ve istihdam planlaması yapılmalıdır.
- Son yıllarda giderek artan meslek örgütlerini dışlayıcı politikalara son verilmeli; yetki alanlarımız ile ilgili konularda ortak karar alma süreçleri işletilmelidir.

- Her ne kadar kamu çalışanlarının meslek kuruluşlarına üye olma zorunluluğu 1982 Anayasası ile kaldırılmış olsa da içinde bulunduğumuz dönemde meslek odaları, kendilerine üye olsun ya da olmasın tüm mühendis ve mimarların haklarının tek savunucusu haline gelmiştir. Bu doğrultuda özlük haklarımızı hedef alan sınır tanımaz uygulamalara karşı ortak mücadeleyi yükseltmek için tüm elektrik, elektronik, elektronik haberleşme, kontrol ve otomasyon, elektrik-elektronik ve biyomedikal mühendisi kamu çalışanlarını EMO`ya üye olmaya çağırıyoruz.

A+ A-