100 günlük planda kaçağa AKP kalkanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 100 günlük eylem planını açıkladı. Plana göre, imar planları kesinleştikten 6 ay sonra dava açılamayacak ve inşaatlar durdurulmayacak.
Yayınlanma tarihi: 1 Ekim 2018 Pazartesi, 06:08

[Haber görseli]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iktidarın 100 günlük eylem planı kapsamında “İvedilikle” yapılması gereken değişikliklere ilişkin öneri taslağı hazırladı. Taslakta, imar planları kesinleştikten 6 ay sonra dava açılamaması, 6 aydan sonra da subasman seviyesine gelmiş yapıların ruhsatlarının iptal edilememesi ve inşaatlarının durdurulmaması gibi yaptırımlar sıralandı. Ayrıca iptal davalarının özel mahkemelerde görülmesi için yasal değişiklik istendi.

14 Eylül’de Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılmış, hazırlanan taslak görüş alınmak üzere ilgili kurumlara gönderilmişti. Adalet Bakanlığı temsilcilerinin birçok maddesine çekince koyduğu “3194 Sayılı İmar Kanunu’nda 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında İvedi Yapılması Planlanan Değişikliklere İlişkin Öneriler” taslağında şu ifadelere yer veriliyor:

“İmar planları, kesinleştikten 6 ay sonra dava açılamaz. İmar planlarının kesinleşmesinden itibaren 6 aylık süreden sonra, en az subasman seviyesine gelmiş olan yapıların; afet riski gerekçesi haricindeki plan iptali gerekçesi ile ruhsatları iptal edilemez. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu 20/A Maddesi’nde sayılan ‘İvedi Yargılama Usulü’ kapsamına, plan iptal davalarının alınması, aynı kanunun 27/6 maddesinde yapılacak düzenleme ile, plâna yürütmeyi durdurma davası açılabilmesi için ‘ihtiyati tedbir’ zorunluluğu getirilmesi, iptal davalarının ‘özel mahkemelerde’ görülmesi için HSYK tarafından karar alınması ya da 3194 sayılı İmar Kanunu’na hüküm konulması gerekmektedir.”

Ne pahasına...

İzmir Mimarlar Odası Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, ülke ekonomisini büyük oranda inşaat sektörüne bağlamış merkezi iktidarın, “ne pahasına olursa olsun” yaklaşımıyla hareket ettiğini, bunun insan yaşamı, doğa ve kentler üzerinde baskı yarattığını belirtti. l İZMİR

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.