Kapat
A+ A-

Hindistan, elektrik gücünün yüzde 40’ını yenilenebilir kaynaklardan elde edecek

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) yaptığı analiz, Hindistan’ın 2030 itibarıyla elektrik kurulu gücünün yüzde 40’nı fosil olmayan kaynaklardan elde etme hedefini 2020'de gerçekleştirebileceğini öngörüyor.
DHA
Yayınlanma tarihi: 4 Aralık 2018 Salı, 17:50

Paris Anlaşması kapsamında, her ülkenin 2020 yılı sonrası iklim eylemlerini ana hatları ile belirteceği ve mevcut hedefleri güncelleyeceği yeni Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) sunması gerekiyor. NDC’ler, her ülkenin yerel koşulları ve kabiliyetleri dahil edilerek hesaplanan, emisyon azaltım ve iklim eylemi beyanlarını içeriyor.

Hindistan'ın mevcut Ulusal Katkı Beyanı'nda üç kilit hedef yer alıyordu:

2030 itibarıyla, elektrik kurulu gücünün en az yüzde 40’nı fosil olmayan kaynaklardan elde etmek, 2022 itibarıyla 175 GW’lık yenilenebilir enerji kurulu gücü kurmak, 25 güneş enerjisi sanayi parkı oluşturmak ve küresel güneş enerjisi ittifakını geliştirmek gibi adımları içeren yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği odaklı politikalar ile ülkenin 2030 yılı itibarıyla GSYİH emisyon yoğunluğunu 2005 değerleri üzerinden yüzde 33-35 oranında azaltmak, 2.5-3 milyar tonluk ek karbon yutağı alanı yeni orman ve ağaç örtüleriyle karbon dioksit biriktiren ve depolayan alanlar oluşturmak.

IEEFA tahminlerine göre, Hindistan’ın kömürlü termik santral kurulu gücü Mart 2019 itibarıyla 226 GW ile toplam kurulu gücün (360GW) yüzde 63’ünü teşkil edecek. 2019 yılsonunda ise, Hindistan’da fosil olmayan kaynaklara dayalı kurulu gücün, ilk defa toplam kurulu gücün yüzde 40’ından fazlasını teşkil etmesi bekleniyor.

Cumhuriyet İMECESİ