Karaburun’da ÖÇK’ye uyulsun

Karaburun Yaylaköy’de bağıra bağıra gelen talanın boyutları hiçbir kural tanımayan yağmacı tavra evrildi. Tır’lar, vinçler, beton mikserleri, kamyonlar, kepçeler makilik alanlarda cirit atıyor. Santral noktalarına onlarca konteyner taşınıyor. Bozdağ’da tır’lar için açılan yollar inşaat ve kepçe sesleriyle inliyor.
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 02:08

[Haber görseli]Karaburun Kent Konseyi, Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilen ilçede Lodos Enerji’nin rüzgâr enerji santralı (RES) yatırımlarını gelişigüzel sürdürdüğünü vurgulayarak, “Karaburun Yaylaköy’de bağıra bağıra gelen talanın boyutları, hiçbir kural tanımayan yağmacı tavra evrildi” açıklamasını yaptı.

Karaburun Yarımadası’nın yüzde 61’ini LODOS Elektrik Üretim AŞ’ye ait “Karaburun RES Projesi”ne karşı yürütülen hukuk mücadelesinin 4. yılına girdiğine vurgu yapılan açıklamada, “Bu zaman zarfında, proje için verilen ÇED Olumlu kararı iki kez ve üretim lisansı bir kez iptal ettirdik. Bu iptal kararları, doğayı ve yaşam alanlarını korumak için hep birlikte verdiğimiz inançlı ve kararlı mücadelenin sonucudur. Ne yazık ki, bu iptal kararlarına karşın, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, mahkeme kararlarındaki iptal gerekçeleri dikkate alınmaksızın, üretim lisansları ve ÇED izinleri hızlı bir şekilde yenilendi.

Ancak bizler, böylesi doğaya ve insana hoyrat bir uygulamayla, “yenilebilir-temiz enerji” adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz” denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 27.02.2018 tarihinde ilan edilen ve Yaylaköy’de dikili olan 50 türbinin yanında 37 adet türbinin de eklenmesine yol açan “ÇED OLUMLU” kararının iptali için İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde 4. davanın açıldığının anımsatıldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Davamız sürerken 15 Mart 2019 gün ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren, 14.03.2019 tarih ve 823 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden, Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi. Bu kararın 2 No’lu maddesine göre, “...Mevcut her ölçekteki plan plan kararı ve projeler konusunda mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamaz.’ LODOS Elektrik Üretim AŞ’nin, bu kararla birlikte RES projesiyle ilgili hiçbir uygulama işlemine kalkışmaması gerekirken, proje sahasında henüz kurulmamış türbinler için beton atma ve yol açma işlemlerine başlamıştır. Bu durum Karaburun yarımadasını Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan etmekteki amaçla çelişmekte, bölgede ekolojik yapının bozulmasına ve geri dönülemez bir zararın doğmasına yol açmakta, aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Karaburun Yaylaköy’de bağıra bağıra gelen talanın boyutları hiçbir kural tanımayan yağmacı tavıra evrildi. Tır’lar, vinçler, beton mikserleri, kamyonlar, kepçeler makilik alanlarda cirit atıyor. Santral noktalarına onlarca konteyner taşınıyor. Bozdağ’da tır’lar için açılan yollar inşaat ve kepçe sesleriyle inliyor. Balıklıova tepelerinde de türbin temellerinin izinsiz atılmaya başlandığını biliyoruz. Şimdi, Karaburun Yarımadası-Ildırı Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan eden kurumlara soruyoruz; Doğaya, insana hoyrat bir uygulamayla “yenilebilir-temiz enerji” adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın, kadim bir kültürün kısacası Karaburun’da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeye devam edecekmisiniz?”

A+ A-