Kapat
A+ A-

Bakan Selçuk'tan 'özel okul' açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
AA
Yayınlanma tarihi: 7 Kasım 2018 Çarşamba, 10:49

[Haber görseli]

Komisyon, AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Selçuk komisyonda şunları söyledi:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Bütçe görüşmesinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar arasındaki eşitsizlik asgariye indirilecek, sınav baskısı azaltılacak, özel okullarda teşvik uygulaması kademeli olarak kaldırılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin 2019 yılı bütçelerinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı. Komisyonda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 yılı eğitim bütçesinin 161 milyar 612 milyon olarak belirlendiğini bildirdi. Bakan Selçuk, "Eğitim bütçemiz, 2019 yılında merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde 17'sine denk düşecek şekilde 161 milyar 612 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçe çerçevesinde Bakanlığımızın yeni dönemde oynayacağı rol; talim ve terbiyeyi Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı inşasına öncülük etmekten ibaret olacaktır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 11 bin 649 okul öncesi, 24 bin 963 ilkokul, 19 bin 284 ortaokul ve 12 bin 515 lise olmak üzere toplam 68 bin 411 okulumuzda, 1 milyon 97 bin 292 öğretmen ve toplam 17 milyon 505 bin 379 öğrencimiz ile eğitim ve öğretime devam ediyoruz" dedi.

'Müfredat iyileştirilecek'

Okullarda müfredatın iyileştirileceğini de belirten Bakan Ziya Selçuk, "Müfredat; çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirilecektir. Zorunlu ders saatleri ve çeşitleri tüm kademelerde azaltılarak, temel derslerde derinleşebilmesi, kişiselleştirme yapılabilmesi ve uygulama etkinliklerinin yürütülebilmesi için gereken zaman sağlanmış olacaktır. Okullar arasındaki eşitsizlik asgariye indirilecek, sınav baskısı azaltılacak. Geleceğimize yön verecek vizyonumuz; müfredatı bilgiden beceriye, beceriden görgüye taşımayı hedeflerken, başarının anahtarı olarak öğretmen eğitimini, okullar arasındaki eşitsizliği asgariye indirmeyi ve sınav baskısını azaltmayı ön koşul olarak görmektedir" diye konuştu.

'Hedef erken çocukluk eğitimini zorunlu hale getirmek'

Bakan Ziya Selçuk, erken çocukluk eğitiminin zorunlu hale getirileceğini söyleyerek şöyle devam etti:
"Bakanlık olarak hedefimiz; 3 yıl içinde 5 yaş erken çocukluk eğitiminin zorunlu hale getirilmesidir. Erken çocukluk eğitimi; çocukların sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini azami düzeyde destekleyen, yaşam boyu iyi olma haline katkı sağlayan bir eğitim kademesidir. Bu dönemde sunulan tecrübelerle elde edilecek temel bilgi, beceri ve tutumlar çocuğun sosyal yaşamına etki etmesinin yanı sıra sonraki eğitim hayatını da biçimlendirdiğinden, bu dönemde sunulan nitelikli eğitim hizmeti, tüm eğitim sisteminin en önemli basamağı olarak görülmektedir. Bakanlık olarak bu bilinçten hareketle; şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacaktır. Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacaktır. Bu amaçları hayata geçirebilmek için ilkokul kademesinin amaçları dikkate alınarak, çocukların değerlendirilmesi not yerine beceri temelli etkinlikler doğrultusunda yapılandırılacak, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi temel eğitimin omurgası olarak ele alınacak, ilkokul çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak teneffüs süreleri artırılacaktır."

'Ortaöğretimde ders saatleri azaltılacak'
Bu yılki eğitim ve öğretim yılında resmi 2 bin 582 Anadolu lisesinde 92 bin 953 öğretmen, 1 milyon 522 bin 20 öğrenci, 310 fen lisesinde ise 7 bin 965 öğretmen ve 124 bin 219 öğrenci bulunduğuna dikkati çeken Selçuk, "92 sosyal bilimler lisesinde 2 bin 504 öğretmen, 39 bin 540 öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 984 okulda, 103 bin 422 öğretmen ve 1 milyon 685 bin 779 öğrenci bulunmaktadır. Ayrıca, 2 bin 606 özel genel lise, 1 açık öğretim lisesi bulunmaktadır" diye konuştu. Ortaöğretimdeki çalışmalarla ilgili bilgi veren Selçuk, şöyle dedi:
"Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlaması ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştirmesi için yapısal ve bütüncül bir dönüşüme gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla; ortaöğretimde esnek ve modüler müfredat uygulanacak, ders saatleri azaltılacak, çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders setleri yapılandırılacak, çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacak, alan seçimi 9'uncu sınıfta başlatılacaktır. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitim-istihdam-üretim bağlantısının sağlıklı bir zeminde yürütülmesi bir diğer önceliğimizdir."

'Özem öğretime teşviki kademeli olarak azaltarak kaldıracağız'

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 301 bin 777 öğrenciye 1 milyar 207 milyon 708 bin 478 TL eğitim ve öğretim desteği yapıldığını anımsatan Ziya Selçuk, şunları kaydetti:
"2018-2019 eğitim ve öğretim yılında ödeme miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımızın müştereken belirlediği oranda artırılarak, eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3 bin 290 TL ile 4 bin 610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecektir. Önümüzdeki süreçte özel öğretime teşvik uygulamasını kademeli olarak azaltarak kaldıracağız. Buradaki bakış açımız dezavantajlı durumda olan resmi okullarımızdaki niteliksel ve nicel gelişime hizmet etmektir. Bu suretle taşımalı eğitimin azalması ve elverişsiz şartlardaki öğrencilerin okul terkinin azaltılması hedeflenmektedir. Önümüzdeki süreçte gerekli altyapı hazırlandıktan sonra 2'nci sınıflardan başlayarak kademeli olarak 2-12'nci sınıflarda uygulanmak üzere yeni bir yaklaşım ortaya konulacak, ülke genelinde, seviye ve okul türlerine göre çeşitlendirilmiş dil eğitim programları uygulanacaktır."

'Oyun tabanlı öğretme benimsenecek'
illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2-4'üncü sınıflarda oyun tabanlı öğrenme yaklaşımının benimseneceğini bildirerek, "5-8'inci sınıflarda farklılaştırılmış eğitim modeli uygulanacaktır. Bu modelde öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerine göre bireysel öğrenme gereksinimleri ön plana alınacaktır. 9-12'nci sınıflarda ise lise türüne göre 'özel amaçlı İngilizce modeliyle ilgili İngilizce dili becerisi öncelikli olarak geliştirilecektir. Okul ve program türlerine göre farklı dil becerilerinin ön plana çıkarıldığı öğretim yöntemleri kullanılacaktır. Örneğin; turizm ve otelcilik programı uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liseleri programında dinleme ve konuşma becerilerine ağırlık verilirken, sosyal bilimler liselerinde okuduğunu anlama ve sunum becerileri önem kazanacaktır. Yabancı dil öğretmenlerinin lisansüstü ve sertifika düzeylerindeki hizmet içi eğitim çalışmalarına uluslararası ve ulusal düzeydeki kaynakların kullanımıyla özel bir önem verilecektir. Deneyimli öğretmenlerin birikimleri kurumsal bir yapı içinde değerlendirilecektir" dedi.

Öğrenci sayısında 8 milyon 83 bin 903'e ulaşıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yükseköğretimde öğrenci sayısının 8 milyon 83 bin 903'e ulaştığını belirterek, "Bu öğrenci sayımız ile Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 bütçesini sunan Selçuk, Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmasının ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağı ile mümkün olabileceğini, bunun küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığını söyledi.

Yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranında, özellikle 2003-2014 yılları arasında çok önemli bir sıçrama yaşandığını ve yatay büyüme olarak adlandırılabilecek önemli düzeyde bir büyümeye şahit olunduğunu ifade eden Selçuk, bugün itibarıyla üniversite sayısının 129'u devlet, 72'si vakıf olmak üzere 201'e ulaştığını belirtti.

Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve 5 vakıf meslek yüksekokulu ile birlikte toplam 208 yükseköğretim kurumunun bulunduğunu aktaran Selçuk, "2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci sayımız, 8 milyon 83 bin 903'e ulaştı. Bu öğrenci sayımız ile Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir. Yükseköğretim sistemimizdeki son 10 yılda yaşanan bu büyüme sürecinin bundan sonraki aşaması nitelik bakımından da büyümedir." diye konuştu.

Bu kapsamda yapısal değişim niteliğinde girişimlerin yapıldığına değinen Selçuk, en önemli girişimin de Yükseköğretim Kalite Kurulunun oluşturulması ile "Misyon Farklılaşması Odaklı İhtisaslaşma" çalışması olduğunu belirtti.

Yapısal değişikliği gerçekleştirecek ikinci hususun da üniversitelerde misyon farklılığı odaklı ihtisaslaşma ve bu kapsamda beklenen çeşitlilik olduğunu anlatan Selçuk, "Üniversitelerimizin tümünün aynı ve birbirinin kopyası olmasını tasvip etmiyoruz. Tüm üniversitelerimiz uluslararası nitelikleri gözetmeli ve farklı değerler üretmelidir." dedi.

Ziya Selçuk, bu kapsamda, YÖK'ün koordinasyonunda "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" çalışmasının başlatıldığını, ayrıca Araştırma Üniversiteleri Projesi'nin de hayata geçirildiğini anlattı.

Türk yükseköğretim sisteminin bilimsel metotla yeniden şekillendirilmesine ve üniversitelerimizin ihtisaslaşmasına katkı sağlayacak Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Projesi'yle de yükseköğretimde hissedilebilir bir iyileşme hedeflendiğine dikkati çeken Selçuk, bunun yanında yükseköğretim tarihinde bir ilk olacak olan "100/2000 Doktora Projesi"nin hayata geçirildiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bilim hayatını üniversitelerimizin bilimsel gücüyle tekrar şekillendirmeye ve yükseköğretimi, kalite, ihtisaslaşma, öncelikli alanlar ve nitelikli doktora gibi kavramlarla yeniden yapılandırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

ÖSYM bünyesinde 2018 yılı içinde 182 koordinatörlüğü aracılığıyla yaklaşık 9 milyon adayın katıldığı 45 sınav yapıldığını bildiren Selçuk, yıl sonu itibarıyla bu sayının artmasının beklendiğini kaydetti.

ÖSYM'nin elektronik sınav uygulamasını yaygınlaştırdığını dile getiren Selçuk, Ankara'da hizmete yeni açılan Esenboğa e-Sınav Merkezi'nin, aynı anda 5 bin adayın elektronik sınava girebileceği kapasitesiyle dünyanın en büyük elektronik sınav merkezi olduğunu vurguladı.

- Eğitim bütçesi, 161 milyar 611 milyon 901 bin lira

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019 eğitim bütçesine ilişkin şu verileri paylaştı:

"Eğitim alanında gerçekleştireceğimiz bütün bu faaliyetler için 81 milyar 622 milyon 485 bin lirası personel giderleri, 13 milyar 299 milyon 983 bin lirası sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 10 milyar 38 milyon 497 bin lirası mal ve hizmet alım giderlerinde kullanılmak üzere cari harcamalar, 3 milyar 265 milyon 157 bin lirası devlet parasız yatılı öğrencileri, burslar ile diğer cari transferler, 5 milyar 558 milyon 886 bin lirası sermaye giderleri, 28 milyon 5 bin lirası sermaye transferleri olmak üzere toplam 113 milyar 813 milyon 13 bin lira Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine tahsis edilmiştir.

Bununla birlikte, 33 milyar 23 milyon 355 bin lirası Yüksek Öğretim Kurulu, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçesi, 549 milyon 535 bin lirası Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bütçesi, 14 milyar 225 milyon 998 bin lirası Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesi olmak üzere toplam eğitim bütçemiz 161 milyar 611 milyon 901 bin lira olarak öngörülmüştür."

Bakan Selçuk, sunumunu, "Eğitimin ortak memleket meselesi olarak görülüp bu desteğin sürdürülmesi önemlidir." diyerek tamamladı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Süreyya Sadi Bilgiç