A+ A-

Eğitimde sorun İHL’den büyük

İlk ve ortaöğretimde amaç, “Matematiği, feni, yabancı dili nasıl daha iyi öğretiriz” sorusunun cevabını aramak yerine din temelli bir sistemi oturtmak olunca sadece imam hatiplerde değil, tüm lise türlerinde başarı oranı giderek düşüyor.
Yayınlanma tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe, 22:57

İlk ve ortaöğretimde amaç, matematiği, feni “yabancı dili nasıl daha iyi öğretiriz” sorusunun cevabını aramak yerine din temelli bir sistemi oturtmak olunca tüm lise türlerinde başarı oranı giderek düşüyor. Okullarda eğitim kalitesini artırmaya yönelik çaba harcanmaması, yıllarca süren eğitime, harcanan onca paraya rağmen üniversite sınavında tek bir fizik ya da matematik neti yapamamış öğrenciler yaratıyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının sayısal verileri, Anadolu ve fen liselerindeki geriye gidişi bir kez daha gözler önüne serdi. Eğitimci Alaattin Dinçer, yerleştirme sonuçlarına göre lise türlerindeki geriye gidişi şöyle değerlendirdi: “Liselerin bütün programlara yerleşme oranlarına bakıldığında özel liseler hariç olmak üzere 2013 yılına göre 2017 yılında düşüş yaşandığı görülmektedir. Örneğin, genel liselerden başvuranların yüzde 40.37’si 2013 yılında yerleşme olanağı bulurken bu oran 2017 yılında yüzde 33.13’e gerilemiştir. Özel liselerde 2013’te oran yüzde 46.48 2017’de yüzde 54.49, Anadolu liselerinde 2013’te yüzde 59.63, 2017’de yüzde 46.03, yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan özel liselerde 2013 yılında ortalama yüzde 61.85, 2017’de yüzde 55.50 olduğu görülmektedir. Örneklem alınan diğer liselerde de benzer sonuçlar görülmektedir. Fen lisesi 2013’te yüzde 62.09, 2017’de yüzde 54.86,özel fen lisesi 2013’te yüzde 65.34 2017’de yüzde 60.95,öğretmen lisesi 2013’te yüzde 61.05, 2017’de yüzde 50.84, imam hatip lisesi 2013’te yüzde 46.99, 2017’de yüzde 39.53’tür.

Lisans programları

2017 lisans programlarının yerleşme oranlarına okul türleri bazlı bakıldığında bazı özel lise türlerinin devlet liselerinin önüne geçirilmiş olduğunu görüyoruz. Geçirilmiş olduğu ifadesini kullanmamızın nedeni, bu okullara teşvik amaçlı aktarılan kaynaklar ve tanınan öncelikler politikasına dayanmaktadır. Örneğin, 2017 lisans programlarına yerleşme oranlarında; özel liseler yüzde 44.56, yabancı dilde eğitim yapan özel liseler yüzde 48,01, özel fen liseleri yüzde 58,99 yerleşme oranında görünmektedir. Aynı sonuçlara bazı devlet liselerinin lisans programlarına yerleşme oranları üzerinden bakıldığında; genel liseler yüzde 10,66,Anadolu Liseleri yüzde 34,94, fen liseleri yüzde 53,71 olmuştur. 5 yıl önce devlet liselerinden başvuranların lisans programlarına yerleşme oranları genel liseler yüzde 19,11, Anadolu liseleri yüzde 54,91, fen liseleri yüzde 60,87 olmuştu.”

 

Başarılı öğrenciye burs

Çelikel Eğitim Vakfı’nın “Alev Topları Programı” 6. yılına giriyor. Bu program ile ihtiyaç sahibi, başarılı üniversite öğrencilerine normal öğrenim süreleri boyunca burs desteği veriliyor. Alev Topları Programı’na başvuru 24 Ağustos ‘a kadar yapılabilecek. Öğrencilere 2017-2018 öğretim yılı için 12 ay boyunca aylık 500 TL burs desteği verilecek.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer