A+ A-

Cihatlı din yetişmedi

MEB, ilkokul 4. sınıftan başlayarak lise sona kadar zorunlu dersler arasına aldığı din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrencilere cihadı anlatma planını erteledi. Bakanlık, İslamda temel ibadet gördüğü cihadı müfredata 2018-2019 eğitim döneminde ekleme kararı aldı.
Yayınlanma tarihi: 08 Eylül 2017 Cuma, 22:55

[Haber görseli]

Cihatın ibadet sayılması ile tartışma yaratan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ilişkin müfredat yeni yıla yetişmedi. Program taslağında laiklik bölümlerini daraltan, cihat konusunu “İslamda temel ibadet” sayan MEB, gelen öneriler ve görüşler doğrultusunda tüm sınıflarda 2018-2019 yılından itibaren yeni öğretim programlarını kullanacak.

İlkokul 4. sınıftan başlayarak lise sona kadar zorunlu olan ders kapsamında MEB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ilişkin skandal değişiklikleri haftaya başlayacak ders yılına yetiştiremedi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın “yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız” diyerek açıkladığı Din Kültürü dersine ilişkin müfredat henüz son şeklini almadı. Aylarca süren beklemenin ardından 21 Temmuz’da açıklanabilen din kültürüne ilişkin öğretim programları, gelen görüş ve eleştirilerin ardından Talim ve Terbiye Kurulu tarafından çalışılmaya devam ediyor. Bakan Yılmaz’ın “dinimizde var” diyerek savunduğu cihat kavramından da bu noktada geri adım atılmadığı öğrenildi.

Eski program

Yeni öğretim dönemi öncesinde öğretmenlere yönelik zümre toplantılarında eski program ile karşılaşan öğretmenler, cihat konusunun müfredatta yer almaması karşısında şaşırdı.

Laiklik daraltıldı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programında Atatürk ve Atatürkçülük’e ilişkin her şey yeni programda yer almadı. AKP, Atatürkçülük ile ilgili bütün konuların yanı sıra “Atatürk’ün din ve vicdan hürriyetine verdiği önem, din ve vicdan hürriyetinin cumhuriyet yönetimiyle güvence altına alındığı” bölümler de çıkartıldı. Lise müfredatından da Atatürk’ün yer aldığı, “Laiklik ve Din”, “Atatürk ve Din”, “Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri”, “Atatürk ve Din Öğretimi” üniteleri her sınıf düzeyinden çıkarıldı.

Yeni programda dikkat çeken bir diğer unsur da laikliğe ilişkin bölümlerin daraltılması oldu. Eski müfredatta “Programın uygulanmasında devletimizin laiklik ilkesi daima göz önünde bulundurulacak ve bu ilke titizlikle korunacaktır” vurgusu yapılırken, yeni programda laiklik dar bir konu başlığı olarak bırakıldı. Eski programda 7. sınıftan itibaren “Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Garantisidir” ünitesi ile başlayarak laikliğin esaslarını anlatan MEB, yeni müfredatta sadece “Haklar ve Özgürlükler” ünitesinin altında “din ve vicdan özgürlüğü” konusundan ayırarak laiklik kavramına yer verdi.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

İsmet Yılmaz