A+ A-

"Eğitim yeni rejim’in inşasında kullanılıyor"

Birleşik Haziran Hareketi’nin (HAZİRAN) düzenlediği Laik Eğitim Kurultayı’nda AKP iktidarı döneminde hızla artan eğitimdeki dinselleştirmenin boyutları masaya yatırıldı.
Yayınlanma tarihi: 10 Eylül 2017 Pazar, 08:54

 

[Haber görseli]Birleşik Haziran Hareketi’nin (HAZİRAN) düzenlediği Laik Eğitim Kurultayı’nda AKP iktidarı döneminde hızla artan eğitimdeki dinselleştirmenin boyutları masaya yatırıldı.

Eğitim alanından birçok ismin katıldığı Kurultay, ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde düzenlendi. Laik Eğitim Kurultayı’nın Bayazıt İlhan moderatörlüğünde yapılan “Eğitim’deki Dinselleşmenin Yapısal Boyutu” başlıklı açılış oturumuna, konuşmacı olarak CHP Milletvekili Gaye Usluer, Eğitim Sen’den Özgür Bozdoğan ve gazetemiz yazarı Ünal Özmen katıldı.

Kurultay’ın açılış konuşmasını yapan Bayazıt İlhan, büyük tepki çeken müfredat değişikliğinin eğitimdeki gericileştirme hareketinin son halkası olduğunu söyledi. Evrim kuramının müfredattan çıkarıldığını anımsatan İlhan, Türkiye’nin 12 Eylül Darbesi’nden bu yana neoliberal siyasal İslamcı politikalara sürüklendiği ifade etti.

Gericilik adım adım topluma işleniyor

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de konuşmasında 12 Eylül’e işaret ederek, darbeden sonra başlayan zorunlu din dersi uygulamasının Türkiye’deki tarikatlara yaygınlaşmasına yol açtığını belirtti. Darbeden sonra dinin siyasete hakim olduğunu belirten Usluer, eğitimdeki dinselleşmenin AKP döneminde adım adım işlendiğini ifade etti. Aynı oturumda konuşan Özgür Bozdoğan da AKP iktidarı eliyle Türkiye’de yeni bir rejimin inşa edildiğini söyledi. AKP’nin eğitimi, yeni rejim inşasının zemini olarak gördüğü ifade eden Bozdoğan, müfredat değişikliğinin de uzun vadeli bir planın parçası olduğuna dikkati çekti.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, akademisyen ve gazetemiz yazarı Güven Gürkan Öztan ile yine BirGün yazarı Turan Eser’in konuşmacı olarak yer aldığı ikinci oturumda “Eğitimde Dinselleştirmenin İdeolojik Boyutu” tartışıldı.

Oturumda ilk sözü alan Öztan, eğitimdeki dinselleştirmenin, Türkiye’de içselleştirilmiş bir devlet politikası haline geldiğini söyledi. Türkiye’nin bir toplum mühendisliği sürecinden geçtiği vurgulayan Öztan, AKP dönemi ile okullardaki eğitim anlayışının hızla dönüştürüldüğünü belirtti. Derslerde işlenen konulardan, öğrencilerin öğretmenlerle olan ilişkisine kadar her şeyin bir dönüşüm içerisinde olduğunu dikkati çeken Öztan ideolojik hegemonyanın eğitime nüfus ettiğini söyledi. Turan Eser ise, AKP’nin eğitimdeki ideolojisinin hegemonya kurmak üzerine olduğunu söyledi. Eser, müfredat değişikleri ile bu değişimin yapıldığını savundu. Eser, Türkiye’de sosyal yaşamın kamu kuruluşlarının uygulamaları yanında devlet eliyle kurulan tarikatların müdahaleleriyle daraltıldığını belirtti.
Kurultay’ın ilk gün çalışmaları “Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelesi” ve ardından yapılan “Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Laiklik Mücadelesi” başlıklı oturumlarla sona erdi.

Sonuç bildirgesi bugün açıklanacak

Kurultay’ın ikinci günü ise bugün yapılacak. İki oturum halinde yapılacak Kurultay’ın ikinci gününde ilk oturumda Haziran Eğitim Komisyonu’nun raporları katılımcılara sunulacak. İkinci oturumda ise Eğitim Mücadele Örgütleri Forumu düzenlenecek. Son olarak ise saat 14.30’da Kurultay’ın sonuç bildirgesi açıklanacak.

(BirGün)

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Gaye Usluer