A+ A-

Talim Terbiye Kurulu Başkanı: Kadın, aile reisine itaat etmeli

“Hz. Muhammed’in Hayatı” ders programında evin reisinin erkek olduğu, kadının reise itaat etmesi gerektiği gibi ifadeleri savunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, yürürlükte olmayan Medeni Yasa’nın hükümlerini örnek gösterdi.
Yayınlanma tarihi: 10 Eylül 2017 Pazar, 22:58

[Haber görseli]

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, “Hz. Muhammed’in Yaşamı” ders programında kadının aile reisine itaat etmesi gerektiği yönündeki ifadeleri Türk Medeni Yasası’nın “reislik” kavramının kaldırıldığı 16 yıl önceki haliyle savundu. Durmuş, “Medeni Kanunumuzun reislik tanımının olduğu dönemde ‘reis kimse ona itaat eder’ diyordu” demesine karşın, eski Medeni Yasa’da bile “itaat” ifadesi geçmiyor.

“Hz. Muhammed’in Hayatı” ders programında evin reisinin erkek olduğu, kadının reise itaat etmesi gerektiği gibi ifadeleri savunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, yürürlükte olmayan Medeni Yasa’nın hükümlerini örnek gösterdi. 16 yıl önce çıkarılan yeni Türk Medeni Yasası’nı yok sayan Durmuş, “Hz. Muhammed’in hayatı dersinde İslam dininden bahsediyoruz. ‘Eşler birbirine karşı itaat ve sadakat borcundadırlar’ deniliyor. Diyor ki zamanı itibarıyla işbölümü varsa, bunun gereği olarak kadın da ona itaat eder. Roller değişirse görev ve sorumluluklar da değişir. Kadın evde eğer bir riyaset söz konusu ise erkek reisse itaat etmek durumundadır. Medeni Kanunumuzda reislik tanımının olduğu dönemde, ‘reis kimse ona itaat eder’ diyordu. Şu anda da orada reisten söz ediyor ve ‘reisliğin olduğu yerde itaat olur’ diyor” dedi.

Oysa Durmuş’un örnek aldığı eski Medeni Yasa’da bile “evin reisinin erkek olduğu” hükmü olmakla birlikte kadının erkeğe itaat edeceğine ilişkin hiçbir hüküm bulunmuyor. Eski yasanın 151. maddesi, “Evlenme merasiminin icrasıyla evlilik birliği vücut bulur. Karı koca yek diğerine karşı bu birliğin saadetini müttehiden (birlik olarak) temin ve çocukların iaşe ve terbiyesine beraberce ihtiman etmek hususlarını iltizam etmiş olurlar. Karı koca, birbirine sadaket ve müzaheretle (koruma) mükelleftir” hükmünü düzenliyordu. Yine aynı yasanın 152. maddesi, “Koca, birliğin reisidir. Evin intihabı, karı ve çocukların münasip veçhile iaşesi ona aittir”, 153. maddesi ise “Karı, kocasının aile ismini taşır. Kadın, müşterek saadeti temin hususunda gücü yettiği kadar kocasının muavin ve müşaviridir. Eve, kadın bakar” hükmü yer alıyordu.

Bu maddeler, 2001 yılında çıkarılan yeni Türk Medeni Yasası ile değiştirilmiş, kadına evlenmeden önceki soyadını da taşıma hakkı tanınmış, ailede ‘reislik’ kavramı kaldırılmış ve eşlerin aileyi birlikte temsil edeceği hükmü getirilmişti. Aynı yasayla, eskiden kocanın izni olmadan kadının çalışma yasağı kaldırılmıştı.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer