A+ A-

‘Yıldıramazsınız’

Hükümet, TMMOB Yasası’nı değiştirmek için yine düğmeye bastı. Başkan Emin Koramaz, birliğin baskıya boyun eğmeyeceğini söyledi.
Yayınlanma tarihi: 14 Haziran 2017 Çarşamba, 20:46

 

Hükümet, denetim izni vermeyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odaların yönetim kurullarının görevden alınması için dava açarken, TMMOB Yasası’nda değişiklik için de çalışma başlatıldığı ortaya çıktı.

TMMOB’nin ulaştığı yasa taslağına göre, TMMOB’de seçimlerden, denetimlere kadar birçok değişiklik öngörülüyor. Açılan davaya tepki gösteren TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da, “TMMOB susturulamaz” dedi. TMMOB’nin ulaştığı yasa taslağı, TMMOB Yasası’nda değişiklik yapıyor. Taslakta, TMMOB’nin, meslek üyelerinin ürettikleri işler ile ilgili olarak içerik bakımından herhangi bir denetim yapamayacağı ifade ediliyor. Birlik Genel Kurulu’nun seçim sistemi değiştiriliyor. Genel kurulun iki yılda bir oda genel kurullarında meslekte en az 10 yıl kıdemli olan üyeler arasından seçilecek bin delegeden oluşması öngörülüyor. Birlik genel kuruluna delege seçiminde, her oda 10 delege ile temsil edildikten sonra, kalan delegelerin odaların üye sayısı oranında dağıtılacağı belirtiliyor. Seçimlerde üyelerin oluşturacakları grup listelerinden veya bağımsız olarak aday olabilecekleri ifade ediliyor. Taslağa göre, TMMOB Yönetim Kurulu’na genel kurulda odaları temsil eden delegeler de aday olabilecek. Odalar adına en fazla oy alan delegeler, yönetim kurulunun asil ve yedek üyesi seçilecek. Sonrasında da aralarından başkan seçimi yapılacak. Taslakta TMMOB’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, odaların da ilgili bakanlıklar tarafından idari ve mali denetiminin yapılması öngörülüyor. Bakanlıkların iki yılda bir periyodik denetimlerin yanı sıra ihbar ya da şikâyet üzerine de denetim gerçekleştirecekleri belirtiliyor. Mevcut düzenlemede TMMOB Yasası’nın Birlik Umumi Heyeti tarafından onaylanacak bir talimatname ile uygulanması öngörülüyor. Hazırlanan taslakta ise Birlik Umumi Heyeti’nin yanı sıra ilgili bakanlık tarafından onay şartı da getiriliyor.

KMO’ya açılan dava bugün görülecek

Bu arada Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bakanlık müfettişlerine denetim izni vermeyen Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Yönetim Kurulu’nun görevine son verilmesi istemiyle açtığı dava bugün görülecek. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz dün yaptığı açıklamada, “TMMOB susturulamaz” dedi. Koramaz, bakanlığın 12 Eylül döneminin olağanüstü koşullarında birlik yasasına eklenen “TMMOB üzerinde, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca; ihtisas dallarına göre odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır” hükmünü gerekçe göstererek, KMO’yu denetlemek istediğini bildirdi. Koramaz, TMMOB ve bağlı odalarının, meslek uygulama alanlarıyla ilgili ülke politikalarını mesleki - bilimsel temelde eleştirdiği ve gerektiğinde hukuki mücadele yürüttüğü için rant çevrelerinin hedefi olduklarını vurguladı. Koramaz, “Bilinmelidir ki; aklın ve bilimin ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan mühendis ve mimarları ve onların örgütlülüğü hiçbir şekilde sindirilemez, yıldırılamaz. Bu ülkenin TMMOB ve odalarına ihtiyacı vardır” dedi.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler