Kapat
A+ A-

Istifa halinde de kıdem ödensin

DİSK, kıdem tazminatıyla ilgili görüşünü Çalışma Bakanlığı’na sundu. Raporda, ‘Kıdem tazminatı korunmalı’ görüşü yer aldı.
Yayınlanma tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba, 20:20

[Haber görseli]

DİSK, kıdem tazminatı değişikliği hakkındaki görüşlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sundu. Tazminatın temel işçi hakkı olduğunu vurgulayan DİSK, korunması gerektiğini, aksayan yanlarının ise geliştirilmesi ve bütün işçiler tarafından erişilebilir hale getirilmesini istedi. Üçlü Danışma Kurulu toplantısında da bakanlık tarafından hiçbir öneri sunulmadığına işaret eden DİSK, sosyal tarafların aylarca dışlanmasını ve başta anayasal bir kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey olmak üzere sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmemesini doğru bulmadıklarını vurguladı. DİSK’in kıdem tazminatı konusundaki temel görüşlerinin, kıdem tazminatının temel işçi hakkı olduğu, temel özelliklerinin korunması, aksayan yanlarının geliştirilmesi ve bütün işçiler tarafından erişilebilir olması yaklaşımlarına dayalı olduğu belirtildi.

Hak ediş kolaylaşsın

DİSK’in kıdem tazminatına ilişkin görüşleri özetle şöyle:

-DİSK 80 yılı aşkın süredir yürürlükte olan ve temel işçi haklarından biri olan kıdem tazminatının korunmasından, tam anlamıyla uygulanmasından ve özellikle hak ediş ve erişim koşulları açısından geliştirilmesinden yanadır.

-DİSK kıdem tazminatının bugün olduğu gibi bir işveren yükümlülüğü olarak kalmasından ve hak ediş durumunda doğrudan işveren tarafından ödenmesinden yanadır.

-DİSK kıdem tazminatının bugün olduğu gibi işçinin brüt giydirilmiş son ücreti üzerinden en az 30 gün olarak korunmasından, toplu iş sözleşmeleri ile gün sayısını arttırma hakkının sürdürülmesinden ve tavanın kaldırılmasından yanadır.

-DİSK, kıdem tazminatının hak ediş koşullarının iş sözleşmesinin sona eriş biçimlerine bağlanmasına karşıdır ve istifa dâhil, iş sözleşmesinin her türlü sona ermesinde ödenmesini savunuyor.

Karşılık ayrılsın

DİSK kesin bir biçimde kıdem tazminatının fona devrine karşıdır.

-Kıdem tazminatı alacaklarının her türlü ipotekli alacaklarından ve devlet alacaklarından, finansal kiralama kapsamındaki alacaklardan ve diğer özel kanunlarda imtiyazlı alacak olarak tanımlanmış tüm alacaklardan önce ödenmesi sağlanmalıdır.

-İşverenin kıdem tazminatı ödeme zorluğuna düşmesi halinde İşsizlik Sigortası Kanunu’nda yer alan ve yıllardır uygulanan Ücret Garanti Fonu kapsamına alınmalıdır.

-Halka açık şirketler için getirilen kıdem tazminatı karşılığı ayırma zorunluluğu diğer şirketlere de yaygınlaştırılsın.

-Kıdem tazminatı ödemeyen işveren de kamu ihalelerinden men edilsin.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer