A+ A-

İşverene yetki itirazı

Türk İş: İşveren sendikalaşmayı baştan engelliyor. 1980’de 2.2 milyon işçinin 2 milyonu, bugün 13.6 milyon işçinin 1.6 milyonu sendikalı.
Yayınlanma tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma, 19:35

[Haber görseli]

Türk-İş Başkanlar Kurulu heyeti, Başbakan Binali Yıldırım’a sendikal örgütlenme önündeki yasadan doğan engelleri anlattı, yasal değişiklikle engellemelerin kaldırılmasını istedi. Sendikaların toplusözleşme imzalayabilmek için yaptıkları yetki başvurusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmasına karşın işverenler tarafından mahkemeye taşınabilmesinin sorun oluşturduğunun belirtildiği toplantıda, yasal değişiklikle örgütlenme engelinin kaldırılabileceği ifade edildi. Başbakan önceki gün akşam saatlerinde, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanlar Kurulu üyelerini kabul etti. Görüşmede, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve başkanlar kurulu üyeleri, çalışma hayatına ilişkin gündemdeki konuları ve talepleri Yıldırım’a iletti.

37 yıllık fark

Sendikal örgütlenme önündeki engellere çeşitli örneklerin verildiğinin belirtildiği toplantıda, “1980 yılında nüfus 45 milyon ve sigortalı işçi sayısı 2.2 milyon iken, sendikalı işçi sayısı 2 milyona ulaşıyordu. 2017’de ülke nüfusu 80 milyon, kayıtlı işçi sayısı 13.6 milyona ulaşmışken, sendikalı işçi sayısı ancak 1.6 milyona ulaştı. Bunun yasal ve idari uygulamalardan kaynaklanan birçok nedeni bulunuyor” denildi. Türk-İş heyeti Başbakana Yıldırım’a işyerlerindeki “çoğunluk tespiti” ve “yetki başvuruları” başta olmak üzere toplu biş sözleşmelerinin imzalanması aşamasına kadar geçen süreçte, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Yasası’ndan doğan sorunlar aktarıldı. Sendikaların örgütlenme faaliyeti içinde bulunduğu işyerlerinde, sendikal faaliyetin öğrenilmesi ile birlikte işverenin derhal işyerinin SGK kodlarını değiştirdiği belirtildi. Böylece örgütlenen sendikanın çoğunluğu elinde tutma ve toplusözleşme imzalama yetkisini almasının önüne geçtiği ifade edildi.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım