Kapat
A+ A-

Taşerona devam

Hükümet, kamuda taşerona son verileceğini açıklamıştı ancak ihaleler sürüyor. MTA, ‘personel hizmet alımı’ ihalesine çıktı.
Yayınlanma tarihi: 13 Şubat 2018 Salı, 02:47

Hükümet, kamu kurumlarında taşerona son verileceğini açıklamıştı ancak “taşeron” ihaleleri devam ediyor. Taşeron işçilerinin kadroya alınma süreci devam ederken ve işçiler daha kadroya alınmamışken, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yeni “personel hizmet alımı” için ihaleye çıktı. İhale sonucunda işçiler, maden arama projesinde çalıştırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 450 bin taşeron işçinin kadroya, il özel idareleri ve belediyelerdeki 400 bin işçinin de belediye iktisadi teşekküllerine alınması için süreç devam ediyor. Süreç tamamlanmadığı için işçiler daha kadroya alınmadı. Taşeron düzenlemesi, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarını kapsıyor. Ayrıca taşeron düzenlemesinin yer aldığı KHK’de belirtilen bazı özel bütçeli kuruluşlar da kapsamda yer alıyor. Bunun dışında il özel idareleri ve belediyelerdeki taşeron işçiler de belediye iktisadi teşekküllerine alınacak. Hükümet, bundan sonra kamu kurumlarında taşeron personel çalıştırılmayacağını açıklamıştı.

15 mahalli işçi için ihale

Taşeron işçilerinin kadroya alınacağı kurumlar arasında yer alan Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ne bağlı Doğu Karedeniz Trabzon Bölge Müdürlüğü “personel hizmet alımı ihalesine” çıktı. İlanda ihalenin niteliği, türü ve miktarı, “15 mahalli işçi çalıştırılması hizmet alımı” olarak ifade edildi. İşçiler, Doğu Karadeniz Yay Magmatitleri ile İlişkili Polimetal Maden Aramaları Projesi kapsamında Hopa/ Artvin Kamp Şefliği’nde çalıştırılacak. İşe başlama tarihi 15 Mart 2018. İşi bitirme tarihi ise 31 Aralık 2018. İhale 28 Şubat 2018’e MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak. İlana göre, ihaleyi alan, işi, başka bir taşerona yaptıramayacak. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 60 gün olacak. Ayrıca ihale ceza ve yasaklar hariç Kamu İhale Yasası’na da tabi olmayacak. İhale açık ihale usulü ile yapılacak.

Cumhuriyet İMECESİ