Kamyon pazarı durma noktasında

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk dört ayında yüzde 27 artış gösteren kamyon pazarında mayıs-haziran aylarını kapsayan iki aylık dönemin toplamında yüzde 23 daralma gerçekleşti. İlk altı aylık dönemde iç pazarda toplamda 10 bin 914 adet kamyon satıldı.
Yayınlanma tarihi: 3 Eylül 2018 Pazartesi, 03:29

[Haber görseli]


2018 yılı ilk- yarısında kamyon üretimi yüzde 47 artış ile 14 bin 891 adet olarak kaydedilirken, bu dönemde ülkemizden yapılan kamyon ihracatı yüzde 65 artış gösterdi. Türkiye’de üretilen her 100 kamyonun 41’inin ihraç edildiği dikkate alındığında, iç pazardan kaynaklanan üretimdeki yavaşlama ihracat ile büyük ölçüde desteklendi. Son aylarda yaşanan yavaşlamayla birlikte ağustos ayında ağır ticari vasıta satışlarının durma noktasına geldiğini belirten OSD Başkanı Haydar Yenigün konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Senenin ilkyarısı geçen seneye göre daha iyi geçmiş olmakla beraber, mayıs ayında başlayan yavaşlama eğilimi ve ağustos ayının ilk haftasındaki ekonomik gelişmeler sonucu, kamyon pazarı açısından iyi bir sene olmayacağının işaretlerini vermektedir. Durma noktasına gelen satışların toparlanması ise zaman alacaktır” ifadelerini kullandı.

İç pazarın hareketlendirilmesinin büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Çok yüksek vergi yükü olan otomobillerde vergi sistemi yaklaşımında değişiklik olması, birim araç başına uygulanan vergiden ziyade, satılan araç sayısı artırılarak vergi artışı hedeflenmelidir.

Öte yandan ticari araç kiralamasının önündeki engellerin bir an önce kaldırılması, hurda teşviki için uygulamaya alınan sistemin yeniden yapılandırılarak satışları artırıcı etki yaratacak seviyeye getirilmesi önemli görülen önlemler arasındadır. Başta kamyon olmak üzere, ağır ticari araç satışlarının teşvik edilmesi ise bir zorunluluk olarak gözükmektedir” açıklamasında bulundu.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Haydar Yenigün