Kapat
A+ A-

SGK’nin boyunu aştı

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı’na ilişkin raporunda Bakanlığın faturalandırdığı hizmet ve bedellerin, SGK’nin karşılamayı kabul ettiğinden daha yüksek olduğu belirtildi.
Yayınlanma tarihi: 04 Ekim 2017 Çarşamba, 06:08

Sayıştay, Sağlık Bakanlığı’na ilişkin yayımladığı denetim raporunda; sağlık kurumlarının ruhsatsız olarak faaliyet göstermesinden, bütçe uyumsuzluğuna kadar birçok dikkat çekici tespite yer verdi. SGK ile Sağlık Bakanlığı arasında bir mutabakat olmadığını gözler önüne seren Sayıştay, elde edilmesi mümkün olmayan bir kaynağın gelir gösterilmemesi konusunda uyarırken; geçilen yıllarda yapılan uyarılar konusunda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ortaya koydu.

78 milyon hatalı kayıt

Sayıştay raporunda, ilk olarak tamamlanan yatırımların hesaplanmasında yapılan yanlışları tespit etti. Fiilen tamamlanan işi varlık hesabına aktarmayan Sağlık Bakanlığı, 25 Nisan 2017’de düzeltme kayıtlarına başladığı savunmasını yaptı. Sayıştay, sadece bu konuyla ilgili 2016 yılı mali tablolarında 78 milyon 266 bin hatalı kayıt içerdiğini kaydetti.

Raporda; kamu idareleri tarafından işletilen sağlık kurumlarının, ruhsatı olmadan faaliyetlerine devam ettiği de ortaya çıktı. 2015 yılı raporunda da yer alan ruhsatlandırma işlemlerini tamamlaması gereken geçici ruhsat belgeli tesisler ise geçen zaman içinde hiçbir ilerleme kaydetmedi. Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yanıtta; kamu, özel ve üniversite hastanaleri için tek bir standart oluşturulması için yönetmelik çalışmalarının başlatıldığı söylense de Sayıştay, 2015 raporunu anımsatarak ruhsatlandırma işlemlerinin zaman kaybetmeden tamamlanmasını istedi.

Sayıştay raporunda, Bakanlığın faturalandırdığı hizmet ve bedellerinin, SGK’nin karşılamayı kabul ettiği hizmet ve bedellerden daha yüksek tutarda gerçekleştiği belirtildi. Sayıştay, sağlık hizmetlerinin doğru bir biçimde muhasebeleştirilmesi için 112 acil sağlık hizmetlerinin asli kamu hizmeti mi, fiyatlandırılabilir bir sağlık hizmeti mi olduğu konusunda Sağlık Bakanlığı’na “karar verin” dedi. Raporda, “112 Acil Yardım Hizmetleri’nin faturalandırması hususunda SGK ile Sağlık Bakanlığı arasında bir mutabakat olmadığı açıktır. Bakanlıkça kesilen faturalarda yer alan hizmet ve bedeller SGK tarafından kabul edilen hizmet ve bedeller değildir. Bu faturalar, götürü bedel ödeme yapılması nedeniyle SGK’ye gönderilmese de, alacak olarak muhasebeleştirilmektedir” ifadeleri dikkat çekti.

Bütçe uyumsuzluğu

Tahsis edilen bütçe ve uygulama sonuçlarının Bakanlığın tüm faaliyetlerini içermediğini gözler önüne seren Sayıştay, “Döner sermayeli işletmelerin mali sistem ile uyumlu hale getirilmesi için gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi” konusunda da uyarıda bulundu.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer