Video Galeri Haber Magazin Spor Eğlence Fragman

Emekli Yargıtay Savcısı Azerbaycan örneğini anlattı... AİHM süreci nasıl işleyecek?

Mühürsüz oyları geçerli sayan YSK, referandumun iptaline ilişkin yapılan tüm başvuruları oy çokluğuyla reddetti. YSK'ye yapılan başvuruların iptal edilmesinden sonra Emekli Yargıtay Savcısı Dr. Ruşen Gültekin, referandum sonuçlarının AİHM’e götürülmesi konusunda bilgiler paylaştı.

'AHİM'e gidilemez' denilemez

Ruşen Gültekin referandum sonuçlarına itiraz için bireysel başvuru ile tüm Türk vatandaşlarının AHİM'e başvurabileceğini söyleyerek, "Anayasanın 90'ıncı maddesinin son fıkrası; Usulüne göre yürürlüğe girmiş milletler arası anlaşmaların kanun hükmünde olduğu, temel hak ve hürriyetlerle ilgili milletler arası anlaşmalar ve kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde milletler arası anlaşmalara üstünlük tanımıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi milletler arası bir sözleşmedir. 'Verilen hiçbir kararla AİHM'e gidilemez' denilemez bu anayasanın 90'ıncı maddesinin son fıkrasına aykırı olacaktır" dedi.

Azerbaycan örneği

Ruşen Gültek'in AİHM'e başvru ile ilgili Azerbaycan örneğine işaret ederek, "Azerbaycan'da Anaysa Mahkemesi iç hukukundaki yolu iyi kullanamyaınca, siyasetin etkisinde kalınca. AİHM artık Azerbaycan Anaysa Mahkemesi'ni görmeden, doğrudan başvuru yapabilirsiniz dedi. CHP iç hukuktaki Anayasa Mahkemesi'nin etkin olup olmadığını ve doğrudan AİHM'e başvurunun gerekli olup olmadığını da düşüneceklerini tahmin ediyorum" dedi.
20 Nisan 2017 Perşembe, 20:27
Comment disclaimer

En Çok İzlenenler